Duplikat treści jest wtedy, gdy strona internetowa zawiera treść, która jest albo słowo w słowo, albo lekko przeredagowaną kopią (z tą samą informacyjną „wartością”) innej strony w Internecie. Mamy wtedy do czynienia z duplikacją zewnętrzną. Kiedy Google widzi wiele stron z tą samą zduplikowaną treścią, ma trudności z ich klasyfikacją, więc może rozcieńczyć ranking wszystkich z nich.

« wróć do Bazy wiedzy