Uczestniczyłem w ostatnich miesiącach w kilku rekrutacjach specjalistów SEO, w roli konsultanta i osoby weryfikującej wiedzę kandydatów. Moją uwagę zwróciły najczęściej powtarzające się błędy w ogłoszeniach, które potrafią skutecznie zniechęcić aplikantów (potwierdzone w rozmowach z kandydatami).

Oto moje subiektywnie wybrane rekomendacje (większość pasuje do dowolnego specjalisty, nie tylko SEO):

⚡ 1. Nazywanie specjalistów “ninja”, “guru” lub “wymiatacz”
Unikaj takich określeń, zamiast tego, użyj bardziej konkretnych i adekwatnych, które dokładnie opisują wymagania stanowiska i kwalifikacje kandydata.

⚡ 2. Poszukiwanie specjalistów zajmujących się wieloma dziedzinami
Określ dokładnie, jakie są wymagania dotyczące kwalifikacji i umiejętności, a także jakie są obowiązki na danym stanowisku. Unikaj poszukiwania specjalistów zajmujących się wieloma dziedzinami (nie, nie ma specjalistów SEO+SEM+dev+grafika), a zamiast tego, skup się na poszukiwaniu specjalisty w konkretnej dziedzinie. Ma to zastosowanie w większych firmach, które stać na dedykowanych specjalistów.

⚡ 3. Zbyt rygorystyczne podejście do wymagań kwalifikacyjnych
Precyzyjnie określ wymagania i kwalifikacje, ale jednocześnie zachowaj elastyczność w poszukiwaniu kandydatów z różnymi doświadczeniem i tłem zawodowym. Niektórzy kandydaci mogą nie spełniać wszystkich wymagań, ale mogą być zdolni do szybkiego uczenia się i dostosowania do wymagań danego stanowiska.

⚡ 4. Brak informacji na temat wynagrodzenia i benefitów.
Podaj jasno informacje na temat wynagrodzenia i pakietu benefitów, a także możliwości rozwoju kariery i szkoleń. To pomoże przyciągnąć lepszych kandydatów, którzy mogą być zainteresowani pracą na dłuższy czas. Podawanie widełek zależy od polityki danej firmy, ja zachęcam do ich podawania.

⚡ 5. Brak elastycznych opcji pracy/brak pracy zdalnej.
Rozważ wprowadzenie elastycznych godzin pracy lub możliwości pracy zdalnej. To może przyciągnąć kandydatów, którzy poszukują pracy z większą swobodą i autonomią w zarządzaniu czasem. Praca zdalna nie w każdym przypadku jest możliwa, ale warto ją rozważyć jeżeli Twoja firma ma w takiej formie doświadczenie.

⚡ 6. Brak opisu środowiska pracy, narzędzi i metod.
Opisz dokładnie środowisko pracy, narzędzia i metody, w jakich pracuje się w firmie. Dzięki temu kandydaci będą mieli lepsze pojęcie o wymaganiach i oczekiwaniach, a także będą w stanie ocenić, czy środowisko i styl pracy odpowiadają ich preferencjom.

Podsumowując, warto pamiętać, że proces rekrutacji nie powinien być dla kandydatów stresujący czy nieprzyjemny. Oferta powinna być klarowna, a proces rekrutacji przejrzysty. Wymagania powinny być jasno określone, a kandydaci powinni mieć możliwość zadawania pytań.

Zobacz też, jak to wygląda od strony specjalistów popełniających błędy.

Na koniec życzę samych udanych rekrutacji!