White hat (biały kapelusz) to termin używany w kontekście SEO (optymalizacja stron internetowych pod kątem wyszukiwarek) oraz cyberbezpieczeństwa, odnoszący się do etycznych i zgodnych z wytycznymi praktyk.

W kontekście SEO, white hat odnosi się do strategii i technik stosowanych w celu poprawy pozycjonowania witryny w wynikach wyszukiwania, które są zgodne z wytycznymi i zasadami Google oraz innych wyszukiwarek. Celem praktyk white hat jest długoterminowa optymalizacja strony, skupiając się na wartościowej treści i dobrej jakości użytkowej dla odwiedzających. Przykłady technik white hat SEO obejmują:

  1. Tworzenie unikalnych, wartościowych i dobrze napisanych treści.
  2. Optymalizacja struktury strony i jej nawigacji.
  3. Użycie czytelnych i znaczących tytułów oraz opisów stron.
  4. Użycie semantycznych znaczników HTML (np. nagłówki H1, H2, H3).
  5. Budowanie naturalnego profilu linków, przez zdobywanie linków z autorytatywnych źródeł.
  6. Optymalizacja strony pod kątem szybkości ładowania i responsywności.

W cyberbezpieczeństwie white hat odnosi się do etycznych hakerów, którzy wykorzystują swoje umiejętności w celu identyfikowania i naprawiania luk w zabezpieczeniach systemów, zamiast wykorzystywać je w celach nielegalnych lub nieetycznych. Działania white hat mają na celu poprawę bezpieczeństwa systemów i ochronę danych przed cyberprzestępcami.

W obu przypadkach, praktyki white hat są preferowane i zalecane, ponieważ skupiają się na długoterminowych korzyściach i zgodności z obowiązującymi zasadami, co przyczynia się do lepszych rezultatów oraz ochrony przed penalizacjami ze strony wyszukiwarek czy konsekwencjami prawnymi.

« wróć do Bazy wiedzy