ChatGPT to model języka oparty na architekturze GPT (Generative Pre-trained Transformer) stworzony przez OpenAI. Jest to zaawansowany model sztucznej inteligencji, który potrafi generować odpowiedzi w języku naturalnym w oparciu o zadane pytania lub wypowiedzi. Skrót GPT pochodzi od Generative Pre-trained Transformer, co oznacza, że model został wstępnie wytrenowany na dużych zbiorach danych tekstowych, zanim został dostosowany do konkretnych zastosowań.

ChatGPT może być używany w różnych kontekstach, takich jak:

  1. Udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania.
  2. Generowanie tekstów, takich jak artykuły, opisy produktów, recenzje czy poradniki.
  3. Tworzenie wersji tekstów w innym języku (tłumaczenie).
  4. Pomoc w redagowaniu i edycji tekstów.
  5. Symulowanie konwersacji z użytkownikami w formie czatu.

Model GPT jest trenowany przy użyciu techniki uczenia nienadzorowanego, co oznacza, że uczy się analizować i generować teksty na podstawie ogromnych zbiorów danych, bez konieczności dostarczania mu konkretnych par pytanie-odpowiedź. Dzięki temu ChatGPT może generować odpowiedzi na szeroką gamę pytań i tematów, choć jego wiedza jest ograniczona do informacji zawartych w danych treningowych, z których najnowsze pochodzą z 2021 roku.

Warto zauważyć, że choć ChatGPT potrafi generować imponująco spójne i zrozumiałe odpowiedzi, może się zdarzyć, że niektóre z nich będą nieprecyzyjne lub nieaktualne. Dlatego zawsze warto sprawdzić informacje uzyskane od ChatGPT przed ich wykorzystaniem.

« wróć do Bazy wiedzy