Case study, czyli studium przypadku, to metoda badawcza stosowana w naukach społecznych, zarządzaniu, marketingu i innych dziedzinach, która pozwala na dogłębne zrozumienie konkretnego przypadku lub sytuacji w rzeczywistym kontekście. Studium przypadku ma na celu zgłębienie i analizowanie indywidualnych przypadków, aby wyodrębnić wnioski i lekcje, które można zastosować w szerszym kontekście.

W kontekście biznesu i marketingu, case study często przedstawia historie sukcesu klientów lub projektów realizowanych przez firmę. Tego rodzaju studium przypadku ma na celu pokazanie, jak firma lub jej produkty/usługi przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów dla klienta. Case study może zawierać:

  1. Opis sytuacji lub problemu, z którym klient zmagał się przed korzystaniem z produktu/usługi.
  2. Przedstawienie podejścia lub rozwiązania zastosowanego przez firmę, aby pomóc klientowi.
  3. Opis wyników i korzyści osiągniętych przez klienta dzięki zastosowaniu produktu/usługi.
  4. Dowody, takie jak statystyki, dane, cytaty klienta, które potwierdzają sukces i efektywność rozwiązania.

Case study jest skutecznym narzędziem marketingowym, które pomaga firmom pokazać swoją wartość i umiejętności w rozwiązywaniu problemów klientów. Przedstawienie realnych historii sukcesu może zwiększyć wiarygodność firmy i przekonać potencjalnych klientów do wyboru jej produktów lub usług.

Synonyms:
studium przypadku
« wróć do Bazy wiedzy