Canonical, Kanonikal – tag rel=”canonical” – informuje boty o kanonicznym adresie dokumentu, powinien być stosowany w serwisach z różnymi parametrami w url, w przypadku umieszczenia tej samej treści w kilku różnych serwisach, do oznaczenia wersji desktopowej oraz innych zaawansowanych konfiguracji pomiędzy domenami

« wróć do Bazy wiedzy